Jesteśmy architektami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Pasjonuje nas piękno i zrozumienie, co je stanowi. Szukamy proporcji, spokoju, ładu, a tam, gdzie powiewa nudą, dodajemy pazura. Jest to złoty środek do projektowania wszystkich form, których się podejmujemy – obiektów kubaturowych, wnętrz czy grafiki.

Udana realizacja jest długą drogą, na którą wpływ ma wiele osób i czynników zewnętrznych. Dokładamy wszelkich starań, aby ostateczny efekt był satysfakcjonujący dla inwestora.

Mamy doświadczenie przy dużych inwestycjach jak budynki biurowe, szpitale czy zabudowa wielorodzinna zdobywane w renomowanych trójmiejskich i zagranicznych pracowniach architektonicznych. Zdobyliśmy III miejsce w konkursie na WFOŚiGW w Gdańsku oraz wyróżnienie w konkursie na zabudowę prestiżowej działki „Nowe Orłowo” w Gdyni przy współpracy z zaprzyjaźnionymi architektami. Praca MP z ostatnich lat skupia się wokół domów jednorodzinnych, budynków inżynieryjnych, projektów aranżacji wnętrz oraz projektów zagospodarowania terenu. Działamy w Trójmieście. Ze względu na korzenie chętnie podejmujemy się prac w województwie warmińsko-mazurskim. Lubimy inwestycje kompletne, gdzie przedłużeniem architektury są wnętrza.

W razie potrzeby podejmujemy współpracę z konstruktorami, branżystami sanitarnymi, elektrykami czy projektantami architektury krajobrazu.

NASZE PROJEKTY

BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE:

- Dom jednorodzinny #1 , Stare Kawkowo / realizacja

- Dom jednorodzinny #2, ul. Zwierzyniecka w Gdyni / realizacja

- Dom jednorodzinny #3 , ul. Mozarta w Gdańsku / realizacja

- Dom jednorodzinny #4, ul. Jasińskiego w Gdańsku / w trakcie budowy

- Dom w zabudowie bliźniaczej w Olsztynie / koncepcja, planowany projekt budowlany

- Domy w zabudowie szeregowej w Olsztynie / koncepcja, planowany projekt budowlany

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE:

- Zespół budynków wielorodzinnych dla dewelopera INVEST KOMFORT S. A. SP. K., ul. Toruńska, Gdańsk podczas zatrudnienia w pracowni BJK Architekci / wygrany konkurs i projekt budowlano-wykonawczy, prowadzący Piotr Zmysłowski

- „Zajezdnia Wrzeszcz” dla dewelopera ROBYG S. A., ul. Chrobrego, Gdańsk podczas zatrudnienia w pracowni B1 Architekci / projekt budowlano-wykonawczy, prowadzący Piotr Zmysłowski

BUDYNKI INŻYNIERYJNE:

- Hala filtrów, Jabłonka k. Nidzicy / realizacja

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, Skarlin / realizacja

- Modernizacja przepompowni, Kieźliny/ projekt budowlany

- Modernizacja wentylacji mechanicznej przy Aquasferze w Olsztynie w zakresie czerpni i wyrzutni / realizacja

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Świetlica w Olsztynie

- PFU (program funkcjonalno-użytkowy) Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego w Dywitach

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- Plac Knosały w Olsztynie / realizacja

- Zbiornik retencyjny przy ul. Sikorskiego-Paukszty w Olsztynie / w trakcie budowy

- Tężnia solankowa przy ww. zbiorniku w ramach uwzględnienia budżetu ob. / projekt budowlany

- PFU (wstępna koncepcja) placu dla Wielofunkcyjnego Domu Pogrzebowego w Dywitach

KONKURSY:

- I miejsce w konkursie na zabudowę wielorodzinną w Gdańsku przy ul. Toruńskiej podczas zatrudnienia w BJK Architekci – Piotr Zmysłowski

- III miejsce w konkursie na siedzibę WFOŚiGW w Gdańsku we współpracy z pracownią DEJA Architekci

- wyróżnienie w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na osiedle „Nowe Orłowo” – we współpracy z zaprzyjaźnionymi architektami

WNĘTRZA:

- Dom jednorodzinny, ul. Mozarta w Gdańsku / realizacja

- Dom jednorodzinny w Wiślince / realizacja

- Mieszkanie w kamienicy w Gdańsku / realizacja

- Kuchnia w starej kamienicy w Gdańsku / realizacja

- Mieszkanie, ul. Bajki w Gdańsku / realizacja

- Liczne aranżacje wnętrz mieszkań w wersji podstawowej (opis w zakładce OFERTA)

GRAFIKA:

- Identyfikacja wizualna jazzowego festiwalu w Biedowie

- Wizytówka przedstawiciela firmy farmaceutycznej

- Wizytówka lekarza

- Wizytówka firmy budowlano-wykonawczej

- Logo gminy Puck, praca konkursowa

PROCEDURY:

- uzyskiwanie pozwolenia na budowę

- zgłaszanie robót budowlanych

- zmiana sposobu użytkowania

- wnioskowanie o warunki techniczne przyłączeń

- uzgodnienia branżowe

- wnioskowanie o opinię konserwatorską

- pozyskiwanie mapy do celów informacyjnych

- zlecanie mapy do celów projektowych

- zlecanie badań geotechnicznych

- zlecanie ekspertyzy konstrukcyjnej

- badanie chłonności działki

- analiza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wnioskowanie o warunki zabudowy

- uzyskiwanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego