Jak wygląda współpraca? Każda jest inna. Ma na nią wpływ zakres zlecenia, złożoność projektu, oczekiwania terminowe i finansowe, uwzględnienie osób trzecich oraz energia powstała pomiędzy.

Kontakt

Zazwyczaj zaczyna się od telefonu „szukam architekta”. Jeżeli jesteśmy w stanie podjąć się zlecenia ze względu na zdobyte doświadczenie i czas, którym dysponujemy, prosimy o kontakt na adres mailowy. Spodziewamy się dokładnych wytycznych, układu funkcjonalno-przestrzennego przyszłej inwestycji**, określenia, czego Państwo oczekują od projektanta, w jakim stopniu potrzebują jego zaangażowania i jakimi materiałami już dysponują (mapa, badania gruntowe, rzut mieszkania, inspiracje). Często jest to zapytanie o fragment procesu projektowego jak koncepcja, sprawdzenie chłonności działki, projekt budowlany „tylko do urzędu, dalej sobie poradzimy”, projekt łazienki czy pełna aranżacja wnętrz mieszkania na wynajem. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. Chętnie podejmujemy się zleceń kompletnych – od koncepcji na „budynek” z zagospodarowaniem terenu po wnętrza.

**układ funkcjonalno-przestrzenny – spis wymaganych pomieszczeń, a przy większych tematach określenie jak funkcjonalnie inwestor chciałby je powiązać. Dzielimy się doświadczeniem oraz stosujemy się do przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz pozostałych ustaw i rozporządzeń.

Oferta

W odpowiedzi przesyłamy ofertę z wyceną. Jeżeli już na tym etapie przewidujemy koszty niezbędne do ukończenia zlecenia, jak opinie, mapy czy uzgodnienia, piszemy o tym w ofercie.

Umowa

Po dojściu do porozumienia podpisujemy umowę ze szczegółowym opisem zakresu prac projektowych, wyceną oraz harmonogramem.

Projekt

Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy.

Szerzej opisane w zakładce OFERTA/OFERTA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Realizacja

Nadzory na budowie. Sprawdzanie zgodności postępujących prac z projektem. Wizyty w kluczowych momentach z inicjatywy własnej, na wezwanie inwestora lub wykonawcy.

Zdjęcia z realizacji

Architektura to doświadczenie i obrazy. Dzięki zdjęciom budujemy portfolio i łatwiej nam wzbudzić zaufanie osób, które zgłaszają się bez polecenia.